top of page

KVINNER
DER BESLUTNINGER TAS

Vi jobber for at kvinner tar en naturlig plass «ved bordet», i samfunnet generelt og innenfor arbeidsliv og lederskap spesielt, med egen stil og tilnærming.

Bli med på

25.

april

2024

Foredrag og workshop

"Kunsten å overbevise" - presentasjonsteknikk med Mette Skare

20.

juni

2024

Sommerfest

på Galleri Klevjer. 

Forretningsmøte

Kvinnelige styrekandidater

NOVAPRO har en oversikt over kvinner som stiller seg aktuelle for styrer i Ringeriksregionen.

Kontakt oss for å finne en kandidat til ditt styre.

Bli en aktuell styrekandidat

NOVAPRO arrangerer jevnlig kurs i styrearbeid for sine medlemer og tilbyr alle medlemmer å stå på en styrekandidatliste.

 

Formål med listen

  • Øke andelen kvinnelige styrekandidater i Ringeriksregionen

  • Gjøre det enklere for valgkomiteer/andre som skal finne nye styrekandidater

  • Gjøre kjent flere av de som ønsker å være styrekandidater og gjennom det sikre en større bredde i styrekandidatutvalget i regionen.

Alle medlemer av NOVAPRO kan stå på vår liste over styrekandidater.

Om NOVAPRO

NOVAPRO er åpent for alle som har tilknytning til Ringeriksregionen (Jevnaker, Hole, Modum, Krødsherad og Ringerike kommuner), som enten bor eller jobber her, og som kjenner en tilhørighet til det nettverket står for.

15_15.jpg

Bli med du og

NOVAPRO er et åpent delingsnettverk hvor kvinner øker trygghet og tro på egne ferdigheter. Bli medlem du også og få:

  • Rabatterte priser på arrangement

  • Prioritert deltagelse på arrangement med begrenset antall plasser

  • Mulighet for å stå på styrekandidatlisten

  • Knytte kontakter gjennom et aktivt nettverk

  • Kompetanse, påfyll, erfaringsutveksling

Årlig medlemskap koster kr 400,- og fornyes hvert år etter årsmøtet.

Våre kvinnelige forbilder

Prisen går til en kvinne som:

Fremstår som et godt forbilde gjennom sitt engasjement.

Har gjort en ekstraordinær innsats som utgjør en forskjell lokalt eller globalt.

Har tilknytning til Ringeriksregionen.

der beslutninger tas

NOVAPRO

bottom of page